Nebyan.com


Nebyan.com

NEBYAN.COM


nebyan.com


nebyan.com


nebyan.com


nebyan.com

Galeri

Nebyan Dağı, Yaylaları ve Doğal yaşam alanı

Hakkımızda

23 Ekim 2011 tarihli ve 28093 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2011/2295 sayılı kararıyla; Samsun 19 Mayıs İlçesi Nebiyan Bölgesi ‘Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yöretmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/09/2011 tarihinde kararlaştırılarak,
NEBİYAN DAĞI BÖLGESİ
Orta Karadeniz bölümünde, Samsun şehir merkezinin 28 km batısında, 19 Mayıs İlçe merkezinin 30 km güneyinde bulunan Nebiyan Dağı; 1224 mt. yüksekliğiyle bölgenin en yüksek noktalarından biridir. Nebiyan Yaylası olarak da anılan alanda; manzaranın seyredilmesinin yanı sıra oto tırmanma, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş parkuru, tırmanış ve foto safariler yapılabilir. Dağ turizmi için ideal bir yerdir. Nebiyan dağı ve nebiyan ormanları doğa turizmi, yayla turizmi ve spor turizmi açısından oldukça potansiyel taşımaktadır.Nebiyan Dağı ilçe merkezine 30 Km. uzaklıkta olup, tipik Karadeniz yayla görünümüne sahiptir. Nebiyan Yaylası olarakta anılan alanda; oto tırmanma, yaylaturizmi, dağcılık, yürüyüş-tırmanış, foto safariler yapılabilir.
Dağın zirnesi mutlaka görülmesi gereken bir alan olup bölgesindeki en yüksek zirveye sahiptir. Eski dönemlerde yangın kulesi olarak kullanılan yapı ise zirve noktasındaki görülmesi gereken yapılar arasındadır.Bölge ayrıca doğal içme suları ilede ünlüdür. Ayrıca bölgede yapılan doğal Arıcılık Faliyetleri Kapsamında, Doğal Nebyan balı üretimi çalışmalarına başlanmıştır.

Pala Arıcılık

Bal ve Bal ürünleri, Arı - Arı kolonileri - Ana arı üretiyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için https://palaaricilik.weebly.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. WWW.PALAARICILIK.COM

Pala arıcılık; 2015 yılında ilk temelleri, İstanbul-Silivri'de atımılmıştır. Dededen gördüğümüz arıcılık sevgisi ile bu işe başlamış, 2016 yılında gerekli sertefika ve yeterlilik eğitimlerini tamamlayıp, uzun arayışlar sonucunda, en uygun ortam ve doğa örtüsünü bulup, şu anki arılığımız olan,üretim alanımızda, kovan ve kolonilerimizle işe başladık. 2017 Yılında ise T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme kaydımızı yaparak, işletme ve üretimimizi belgelendirerek işletmemizi taçlandırdık.
Önce kendimizin, sonrasında ise tüm insanların sağlıklı ve kaliteli bal tüketmesini amaçlıyoruz. İlaç kalıtımı olmayan, doğal bal üretiyoruz.
Yaklaşık beş yıl önce başladığımız bu yolda, Kendi seleksiyon çalışmalarımız ve bölgeye adapte olmuş, Sakin, dış etkenlere direnci yüksek ve Sağlıklı, Bal verimi ve kışlama kabiliyeti yüksek arılar yetiştiriyoruz.
Bahçenizde, Villanızda sahibi bulunduğunuz alanda, vereceğimiz danışmanlık ve yardım hizmeti ile kendi arınızı yetiştirmenize ve kendi doğal balınızı üretmenize yardımcı oluyoruz. Yada arılığımızdan seçeceğiniz koloni veya kolonilerin sahibi oluyorsunuz. Sezon sonu balınızın sağımını yaparak size veriyoruz. Hem DOĞA 'ya katkı sağlıyorsunuz, hem de kendi doğal balınıza sahip oluyorsunuz.
​Arılarınıza biz bakalım ! Pala arıcılık olarak 2020 yılı projesinde, kendi evinde, bahçesinde, tarlasında arı yetiştiriciliği yapmak, kendi balını üretmek isteyenlere, bu işin pratiğini ve saha uygulamalarını göstererek destek oluyoruz. Arıların tüm bakımını üstleniyoruz. Kendi yerinizde yada arılığımızdan seçeceğiniz koloni veya kolonilerin sahibi oluyorsunuz. Sezon sonu, doğal, kalıtımsız, sağlıklı balınızın sağımını yaparak size veriyoruz.
​Arılarınıza biz bakalım ! Pala arıcılık olarak 2020 yılı projesinde, kendi evinde, bahçesinde, tarlasında arı yetiştiriciliği yapmak, kendi balını üretmek isteyenlere, bu işin pratiğini ve saha uygulamalarını göstererek destek oluyoruz. Arıların tüm bakımını üstleniyoruz. Kendi yerinizde yada arılığımızdan seçeceğiniz koloni veya kolonilerin sahibi oluyorsunuz. Sezon sonu, doğal, kalıtımsız, sağlıklı balınızın sağımını yaparak size veriyoruz.
​Arılarınıza biz bakalım ! Pala arıcılık olarak 2020 yılı projesinde, kendi evinde, bahçesinde, tarlasında arı yetiştiriciliği yapmak, kendi balını üretmek isteyenlere, bu işin pratiğini ve saha uygulamalarını göstererek destek oluyoruz. Arıların tüm bakımını üstleniyoruz. Kendi yerinizde yada arılığımızdan seçeceğiniz koloni veya kolonilerin sahibi oluyorsunuz. Sezon sonu, doğal, kalıtımsız, sağlıklı balınızın sağımını yaparak size veriyoruz.
​Arılarınıza biz bakalım ! Pala arıcılık olarak 2020 yılı projesinde, kendi evinde, bahçesinde, tarlasında arı yetiştiriciliği yapmak, kendi balını üretmek isteyenlere, bu işin pratiğini ve saha uygulamalarını göstererek destek oluyoruz. Arıların tüm bakımını üstleniyoruz. Kendi yerinizde yada arılığımızdan seçeceğiniz koloni veya kolonilerin sahibi oluyorsunuz. Sezon sonu, doğal, kalıtımsız, sağlıklı balınızın sağımını yaparak size veriyoruz.